O nemocech


Plicní nemoci a jejich charakteristika

ČOPN se ve své činnosti věnuje všem základním plicním nemocem a jeho členy jsou i významní odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají na nejvyšší úrovni.

Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. V oblasti edukace veřejnosti a vzájemné spolupráce však nadále nacházíme velký potenciál pro zlepšení současného stavu.


Asthma bronchiale

Co je astma?

Chronické celoživotní zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je spojen se zvýšenou reakcí průdušek, které se nepřiměřeně stahují, což vede k příznakům nemoci. Jsou to pískoty při dýchání, dušnost, tlak na hrudi a kašel, především v noci nebo časně ráno. Astmatem trpí 5 – 10% populace.

Příznaky

Astma se projevuje častým dráždivým kašlem, který se zhoršuje v noci, dále pak opakovanými epizodami pískotů, dušnosti a tlaku na hrudníku. Na astma bychom měli pomýšlet i u tzv. opakovaných nachlazení.

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Přednosta a Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 Kliniky pneumologie
Více informací

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Co je CHOPN?

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny. Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu. CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zúžování, spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně, přičemž škodlivý dopad CHOPN lze ovlivnit odstraněním inhalačních rizik a různorodé symptomy umíme zmírnit léčbou.

Příznaky

Z příznaků je nejzávažnější dušnost, která je u CHOPN typicky závislá na stupni tělesné zátěže. Proto se také k posouzení dušnosti u CHOPN používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti, kterou vyvolá různě intenzivní tělesný pohyb.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Více informací

Intersticiální plicní procesy (IPP)

Co jsou intersticiální plicní procesy?

Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou zpravidla oboustranná difúzní onemocnění plicní tkáně. Jde o velmi různorodou skupinu převážně vleklých nenádorových chorob, které postihují oblast plicních sklípků, průdušinek, kapilár a vmezeřeného pojiva. Odhaduje se, že existuje asi 200 klinických jednotek. Je třeba vyčlenit především dvě skupiny.

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Více informací

Rakovina plic

Rakovina plic je celosvětově jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Postiženi jsou častěji muži, u nichž je rakovina plic nejčastější příčinou smrti ze všech nádorů, v poslední době se ale významně zvyšuje počet onemocnění i u žen.

Ohroženi jsou především kuřáci, protože kouření cigaret mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto druhu nádoru – až 90%pacientů jsou současní nebo bývalí kuřáci. Riziko zvyšuje i tzv. pasivní kouření, tedy pobyt nekuřáka v zakouřeném prostředí, kdy zvlášť ohroženy jsou děti v rodinách kuřáků.

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Pneumolog, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Více informací

Spánková apnoe

Co je spánková apnoe?

Spánková apnoe je onemocnění způsobené opakovanými zástavami dechu během spánku (z řeckého„apnoia“ – bez dýchání). Existují 2 typy spánkové apnoe: obstrukční a centrální. Při obstrukční spánkové apnoi (OSA) jsou dechové zástavy způsobeny zúžením či úplným uzávěrem horních dýchacích cest v oblasti hltanu.

Příznaky

Spánková apnoe je způsobena anatomickým uspořádáním měkkých tkání nosohltanu, konkrétně měkkého patra, patrových mandlí a kořene jazyka. Pacienti mají nedostatek volného prostoru v této oblasti a při usnutí v důsledku povšechného svalového uvolnění dochází k významnému zúžení či uzávěru dýchacích cest.

MUDr. Jaroslav Lněnička

Pneumolog, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha 8 Klinika pneumologie
Více informací