Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Spolupráce

Úzce spolupracujeme s těmito institucemi.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP (ČPFS)

První vědecký lékařský spolek, který vznikl v samostatném Československu, byl Československý vědecký spolek proti tuberkulóze, založený 19. 6. 1919.

http://www.pneumologie.cz/

Česká iniciativa pro astma (ČIPA)

ČIPA je organizátorem celé řady odborných setkání a dalších aktivit. Tradičním každoročním vyvrcholením je květnová konference u příležitosti celosvětového Dne astmatu.

http://www.cipa.cz/

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO)

ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním - je občanským sdružením institucí, které budou společným a koordinovaným úsilím svých členů napomáhat zmenšovat břemeno chronických respiračních onemocnění v populaci České republiky. ČARO se hlásí ke světové organizaci GARD (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) a její činnost je pod patronací WHO.

http://caro-gard.cz/

The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)

Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoci (GOLD) spolupracuje se zdravotnickými pracovníky a úředníky veřejného zdraví na celém světě s cílem zvýšit povědomí o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a zlepšit prevenci a léčbu této plicní choroby.

https://goldcopd.org/

Národní zdravotnický
informační portál

Cílem je poskytovat laické veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví, za které ručí vybraní odborníci na danou problematiku v ČR. Tito lidé působí v několika českých organizacích přímo se zabývajících zdravotnictvím; jmenovitě jsou to Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. NZIP přináší ověřené a garantované informace, na které se můžete spolehnout.

https://www.nzip.cz/