Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Odborné publikace


Publikace ke stažení

Doplněné vydání publikace „Společně proti plicním nemocem“ nabízí základní informace o rozšířeném spektru nemocí, se kterými se naši členové ve svém životě setkávají, a také stručné poučení o neinvazivní a nefarmakologické metodě, kterou lze zlepšit zdravotní stav i psychickou kondici – o plicní rehabilitaci.

5 podzimních pravidel pro podporu plic
Chronická obstrukční plicní nemoc
Program časného záchytu rakoviny plic
Základní zásady správné inhalace při plicních onemocněních
FN Olomouc - Možnosti rehabilitace u pacientů po prodělaném COVID 19
Společně proti plicním nemocem - rozšířené vydání r. 2020
Společně proti plicním nemocem - rozšířené vydání r. 2019
Společně proti plicním nemocem
Jak žít s CHOPN?
Plicní rehabilitace

Vážení přátelé,

moderní medicína, plicní lékařství nevyjímaje, nám dnes umožňuje pro zlepšení kvality života pacientů využívat nejnovější léčebné postupy. Základní a nezastupitelný předpoklad pro úspěšnou léčbu však zůstává stále stejný – dobrá spolupráce mezi pacientem a lékařema s tím související co nejlepší vzájemná informovanost mezi laickou a odbornou veřejností.

Pacientská organizace Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, od jehož založení uplyne v r. 2020 již dvacet let. Jeho členy jsou jak pacienti s plicními nemocemi, tak odborníci – plicní lékaři i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Hlavním cílem je především zlepšení obecných znalostí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a usnadnění spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.,

Předseda výboru ČOPN