Chronická obstručkní plicní nemoc (CHOPN)


Co je CHOPN?

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny.

Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu. CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zúžování, spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně, přičemž škodlivý dopad CHOPN lze ovlivnit odstraněním inhalačních rizik a různorodé symptomy umíme zmírnit léčbou. Zánět a obstrukce průdušek vzniká jako důsledek genetických předpokladů a negativních zevních faktorů, hlavními jsou dlouhodobá inhalace škodlivin (například kouření cigaret, zevní znečištění z dopravy či pracovního prostředí a další).CHOPN postihuje hlavně lidi starší 40 let. Odhaduje se, že v tomto věku se CHOPN vyskytuje u 10 % obyvatel světa. Nemocní s CHOPN trpí celou řadou souběžných onemocnění (srdeční, cévní, poruchy metabolismu, z plicních nemocí především rakovinou a záněty plic).

Příznaky

Z příznaků je nejzávažnější dušnost, která je u CHOPN typicky závislá na stupni tělesné zátěže. Proto se také k posouzení dušnosti u CHOPN používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti, kterou vyvolá různě intenzivní tělesný pohyb (viz tabulka).

Stupeň Popis dušnosti
1 mám dušnost jen při veliké tělesné námaze
2 obtížně dýchám při rychlé chůzi po rovině nebo když jdu do kopečka
3 pro dušnost jdu po rovině pomaleji než lidé stejného věku, nebo musím zastavit, když jdu svým tempem po rovině
4 musím se pro dušnost zastavit asi po 100 m nebo po několikaminutové chůzi po rovině
5 mám takovou dušnost, která mi brání opouštět dům, nebo jsem dušný při oblékání, svlékání

Diagnóza CHOPN

K podezření na CHOPN pomáhají informace o příznacích CHOPN, ale zásadním je vyšetření funkce plic prokazující zúžení průdušek (neboli bronchiální obstrukci) – takzvaná spirometrie provedená před a po inhalaci léku rozšiřujícího průdušky. Podle výsledku lze rozdělit bronchiální obstrukci na čtyři stupně: lehkou, středně těžkou, těžkou a velmi těžkou. Poté se stanoví další vyšetřovací postup. K dalším důležitým vyšetřením patří další podrobnější vyšetření plicních funkcí, odběr krve a hlenů, rentgenové vyšetření hrudníku, 6minutový test chůzí, případně další zátěžové testy a pátrání po souvislostech se srdečním onemocněním, postižením horních dýchacích cest a po bronchiálním astmatu (které semůže s CHOPN někdy projevovat podobně).

V současné době je důležité pro klasifikaci a optimální léčbu CHOPN stanovit: stupně bronchiální obstrukce (viz výše), intenzitu příznaků (test tolerance tělesné zátěže – mMRC, test hodnocení CHOPN – nazvaný CAT) a počet epizod akutního zhoršení (neboli exacerbace) CHOPN v posledním roce. Tím lze nemocného vstupně zařadit do jedné ze čtyř diagnosticky léčebných kategorii: A,B,C,D.

Nakonec po nějaké době sledováním můžeme u každého pacienta nalézt charakteristické formy onemocnění ukazující na specifické možnosti léčby:

 • léčba bronchitické formy CHOPN
 • léčba emfyzémové formy CHOPN
 • léčba pacientů s opakovanými exacerbacemi
 • léčba osob se současnou přítomností CHOPN a průduškového astmatu případně se současnou přítomností CHOPN a bronchiektázií
 • léčba pacientů se závažným hubnutím v důsledku CHOPN

Terapie

Cílem terapie je

 • zmírnit příznaky (novými inhalačními i tabletovými léky případně plicní rehabilitací)
 • zpomalit pokles plicních funkcí (co možná nejčasnějším ukončením inhalačních rizik)
 • zlepšit kvalitu života (udržet vhodnou tělesnou aktivitu, zabránit náhlým epizodám exacerbací) a léčit závažné souběžné nemoci vznikající často paralelně s CHOPN či v jejím důsledku
 • kombinací výše uvedených skutečností můžeme u některých osob prodloužit jejich život

Léčbu je nutné cíleně zaměřit na jednotlivé formy (viz výše) CHOPN a vždy individuálně směřovat léčbu na každého jednotlivce a optimalizovat ji dle jejího účinku a individuální snášenlivosti konkrétním pacientem.

Léčbu lze rozdělit do čtyř kroků:

Omezení rizikových faktorů

Omezit či zcela odstranit rizikové faktory (aktivní, pasivní kouření, znečištění ovzduší jinými škodlivinami)

Univerzální léčba

Univerzální léčba všech typů CHOPN je zaměřena na:

 1. snížení tíže a počtu příznaků u nejlehčích pacientů krátkodobě působícími inhalovanými léky, podávanými podle potřeby, a dlouhodobě působícími léky inhalovanými pravidelně (u závažnějších případů), systematicky zdokonalovat každého ve správné inhalační technice
 2. zvýšení tolerance tělesné zátěže – hlavně plicní rehabilitací a následně trvalou snahou o pohyb (nejlépe každodenní chůzí)
 3. zlepšit kvalitu života (opět výše uvedená tělesná aktivita, očkování proti chřipce, a systematická léčba přidružených nemocí)

Cílená léčba

Cílená léčba podle zmíněných jednotlivých typů (forem neboli fenotypů) CHOPN. To znamená např. intenzivní eliminaci sekretu a léčbu infekce dlouhodobě podávanými antibiotiky u CHOPN s bronchiektaziemi, nebo u opakovaných exacerbací spojených s vykašláváním při bronchitickém typu CHOPN, nebo kombinací bronchodilatačních léků s inhalačními kortikoidy u opakovaných exacerbací případně u kombinace CHOPN s astmatem.

Těžké stádia - léčba

Se týká nejtěžších stadií CHOPN, tj. léčby dechové nedostatečnosti a kritických stavů (domácí kyslíková léčba, umělá plicní ventilace, plicní transplantaceapod.).

Zásady prevence, diagnózy a léčby

 • prevence rizik a výchova jsou nezbytné u všech stupňů a typů CHOPN
 • včasná diagnóza vyhledáváním rizik a příznaků CHOPN doplněných spirometrií je zásadní proléčebný úspěch
 • moderní, zejména inhalační léčba podle kategorií a typů CHOPN zlepšuje prognózu nemocných s CHOPN i kvalitu jejich života

Odborná konzultace

V případě dotazů ohledně CHOPN nás neváhejte kontaktovat.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

Přednosta Plicní kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05, Hradec Králové

+420 495 834 771

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

alergolog a pneumolog, Poliklinika Kartouzská, Praha 5

Kartouzská 204/6

150 00, Praha 5-Smíchov