Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)


Co je CHOPN?

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny.

Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu. CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zúžování, spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně, přičemž škodlivý dopad CHOPN lze ovlivnit odstraněním inhalačních rizik a různorodé symptomy umíme zmírnit léčbou. Zánět a obstrukce průdušek vzniká jako důsledek genetických předpokladů a negativních zevních faktorů, hlavními jsou dlouhodobá inhalace škodlivin (například kouření cigaret, zevní znečištění z dopravy či pracovního prostředí a další).CHOPN postihuje hlavně lidi starší 40 let. Odhaduje se, že v tomto věku se CHOPN vyskytuje u 10 % obyvatel světa. Nemocní s CHOPN trpí celou řadou souběžných onemocnění (srdeční, cévní, poruchy metabolismu, z plicních nemocí především rakovinou a záněty plic).

Příznaky

Z příznaků je nejzávažnější dušnost, která je u CHOPN typicky závislá na stupni tělesné zátěže. Proto se také k posouzení dušnosti u CHOPN používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti, kterou vyvolá různě intenzivní tělesný pohyb (viz tabulka).

Stupeň Popis dušnosti
1 mám dušnost jen při veliké tělesné námaze
2 obtížně dýchám při rychlé chůzi po rovině nebo když jdu do kopečka
3 pro dušnost jdu po rovině pomaleji než lidé stejného věku, nebo musím zastavit, když jdu svým tempem po rovině
4 musím se pro dušnost zastavit asi po 100 m nebo po několikaminutové chůzi po rovině
5 mám takovou dušnost, která mi brání opouštět dům, nebo jsem dušný při oblékání, svlékání

Diagnóza CHOPN

K podezření na CHOPN pomáhají informace o příznacích CHOPN, ale zásadním je vyšetření funkce plic prokazující zúžení průdušek (neboli bronchiální obstrukci) – takzvaná spirometrie provedená před a po inhalaci léku rozšiřujícího průdušky. Podle výsledku lze rozdělit bronchiální obstrukci na čtyři stupně: lehkou, středně těžkou, těžkou a velmi těžkou. Poté se stanoví další vyšetřovací postup. K dalším důležitým vyšetřením patří další podrobnější vyšetření plicních funkcí, odběr krve a hlenů, rentgenové vyšetření hrudníku, 6minutový test chůzí, případně další zátěžové testy a pátrání po souvislostech se srdečním onemocněním, postižením horních dýchacích cest a po bronchiálním astmatu (které semůže s CHOPN někdy projevovat podobně).

V současné době je důležité pro klasifikaci a optimální léčbu CHOPN stanovit: stupně bronchiální obstrukce (viz výše), intenzitu příznaků (test tolerance tělesné zátěže – mMRC, test hodnocení CHOPN – nazvaný CAT) a počet epizod akutního zhoršení (neboli exacerbace) CHOPN v posledním roce. Tím lze nemocného vstupně zařadit do jedné ze čtyř diagnosticky léčebných kategorii: A,B,C,D.

Nakonec po nějaké době sledováním můžeme u každého pacienta nalézt charakteristické formy onemocnění ukazující na specifické možnosti léčby:

 • léčba bronchitické formy CHOPN
 • léčba emfyzémové formy CHOPN
 • léčba pacientů s opakovanými exacerbacemi
 • léčba osob se současnou přítomností CHOPN a průduškového astmatu případně se současnou přítomností CHOPN a bronchiektázií
 • léčba pacientů se závažným hubnutím v důsledku CHOPN

Terapie

Cílem terapie je

 • zmírnit příznaky (novými inhalačními i tabletovými léky případně plicní rehabilitací)
 • zpomalit pokles plicních funkcí (co možná nejčasnějším ukončením inhalačních rizik)
 • zlepšit kvalitu života (udržet vhodnou tělesnou aktivitu, zabránit náhlým epizodám exacerbací) a léčit závažné souběžné nemoci vznikající často paralelně s CHOPN či v jejím důsledku
 • kombinací výše uvedených skutečností můžeme u některých osob prodloužit jejich život

Léčbu je nutné cíleně zaměřit na jednotlivé formy (viz výše) CHOPN a vždy individuálně směřovat léčbu na každého jednotlivce a optimalizovat ji dle jejího účinku a individuální snášenlivosti konkrétním pacientem.

Léčbu lze rozdělit do čtyř kroků:

Omezení rizikových faktorů

Omezit či zcela odstranit rizikové faktory (aktivní, pasivní kouření, znečištění ovzduší jinými škodlivinami)

Univerzální léčba

Univerzální léčba všech typů CHOPN je zaměřena na:

 1. snížení tíže a počtu příznaků u nejlehčích pacientů krátkodobě působícími inhalovanými léky, podávanými podle potřeby, a dlouhodobě působícími léky inhalovanými pravidelně (u závažnějších případů), systematicky zdokonalovat každého ve správné inhalační technice
 2. zvýšení tolerance tělesné zátěže – hlavně plicní rehabilitací a následně trvalou snahou o pohyb (nejlépe každodenní chůzí)
 3. zlepšit kvalitu života (opět výše uvedená tělesná aktivita, očkování proti chřipce, a systematická léčba přidružených nemocí)

Cílená léčba

Cílená léčba podle zmíněných jednotlivých typů (forem neboli fenotypů) CHOPN. To znamená např. intenzivní eliminaci sekretu a léčbu infekce dlouhodobě podávanými antibiotiky u CHOPN s bronchiektaziemi, nebo u opakovaných exacerbací spojených s vykašláváním při bronchitickém typu CHOPN, nebo kombinací bronchodilatačních léků s inhalačními kortikoidy u opakovaných exacerbací případně u kombinace CHOPN s astmatem.

Těžké stádia - léčba

Se týká nejtěžších stadií CHOPN, tj. léčby dechové nedostatečnosti a kritických stavů (domácí kyslíková léčba, umělá plicní ventilace, plicní transplantaceapod.).

Zásady prevence, diagnózy a léčby

 • prevence rizik a výchova jsou nezbytné u všech stupňů a typů CHOPN
 • včasná diagnóza vyhledáváním rizik a příznaků CHOPN doplněných spirometrií je zásadní proléčebný úspěch
 • moderní, zejména inhalační léčba podle kategorií a typů CHOPN zlepšuje prognózu nemocných s CHOPN i kvalitu jejich života

Odborná konzultace

V případě dotazů ohledně CHOPN nás neváhejte kontaktovat.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

Přednosta Plicní kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05, Hradec Králové

+420 495 834 771

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

alergolog a pneumolog, Poliklinika Kartouzská, Praha 5

Kartouzská 204/6

150 00, Praha 5-Smíchov