Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Ochrana osobních údajů


Upozornění GDPR

Vážení členové ČOPN, v návaznosti na evropskou normu GDPR si vás dovoluji upozornit, že členstvím v ČOPN vyslovujete souhlas, aby:

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) se sídlem: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice na Bulovce, Budínova 67/2, Praha 8
IČ: 70 10 50 81
(dále jen „správce“ či „spolek“) zpracovával dále uvedené osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • adresa trvalého i přechodného bydliště nebo korespondenční adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Osobní údaje člena spolku budou zpracovávány pouze pro vnitřní účely spolku, a to:

 1. vedení seznamu členů spolku,
 2. evidenci členských příspěvků, jsou-li či budou-li v budoucnu spolkem vybírány,
 3. komunikaci se členy včetně nabídky aktivit a služeb spolku, případně osob se spolkem spolupracujících.

Pro shora uvedené účely člen uděluje také souhlas se zasíláním obchodních a jiných sdělení na svou e-mailovou adresu.

Poučení o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání členství ve spolku a nejvýše tři roky po skončení tohoto členství.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to např. zasláním e-mailu na adresu copn@copn.cz, nebo dopisu na adresu sídla spolku.

Vaše osobní údaje budou uloženy v elektronické, případně i fyzické (tištěné) podobě. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem, zejména budou náležitě technicky zabezpečeny před zneužitím.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou na základě smlouvy zpracovávat též jiné osoby (zpracovatelé). Osobní údaje nebudou poskytovány do zahraničí.

Zákon Vám coby subjektu údajů poskytuje následující práva:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda výboru ČOPN