Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Cíle ČOPN


Základní cíl ČOPN

Základním cílem je zvyšování obecné informovanosti o plicních nemocech, spolupráce při zkvalitňování života pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti o moderních trendech léčby, zlepšení vzájemné informovanosti odborné a laické veřejnosti, zdůrazňování zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými organizacemi i institucemi.


Základní aktivity ČOPN

Obecná osvěta zaměřená na veřejnost

  • přednášková činnost, zejména přednášky o plicních nemocech pro vhodné cílové skupiny, které jsou z hlediska jednotlivých plicních nemocí nejvíce ohrožené
  • velké osvětové akce – veřejné bezplatné měření spirometrie na frekventovaných místech velkých měst České republiky.

Náš cíl – zlepšení obecné informovanosti o plicních nemocech!

Aktivity, zaměřené na členskou základnu

  • kulaté stoly – setkávání členů ČOPN – laiků a odborníků, předávání zkušeností, společné plánování oboustranně prospěšných aktivit
  • přednáškové cykly a lekce rehabilitačního cvičení pro laické členy – pacienty na témata, prohlubující informovanost o konkrétní nemoci a směřující k udržení kvality života nemocných

Náš cíl – zlepšení vzájemné informovanosti a spolupráce mezi odborníky a laiky, udržení kvality života pacientů s plicníminemocemi!

Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována
Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost