Výbor ČOPN


Výbor ČOPN

Výbor je kolektivní statutární orgán spolku a má nejméně tři členy, volené a odvolávané (s dále popsanou výjimkou) členskou schůzí na dobu 4 let, nerozhodne-li členská schůze jinak. Počet členů výboru určuje členská schůze. V současné době je výbor složen z celkem 7 členů. Všichni členové jsou odborníky v jejich oboru. Výbor volí ze svého středu předsedu (výboru).

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP

předseda

Nad Úslavou 29

312 00, Plzeň

+420 602 157 987

MUDr. Ján Dindoš

privátní plicní a praktický lékař

Kojetická 1021

277 11, Neratovice

+420 315 685 498

Ing. Jan Hrdý

Obchodní ředitel HS Computers

A. Kubeši 1510

757 01, Valašské Meziříčí

+420 571 629 275

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD.

Přednosta Plicní kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05, Hradec Králové

+420 495 834 771

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.,

Přednosta Kliniky pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha

Budínova 67/2

180 81, Praha 8 – Libeň

+420 266 082 080

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05, Hradec Králové

+420 495 836 341

RNDr. Petr Synek

Komenského 538

798 52, Konice

Prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Plicní ambulance

Na Kopečku 199

250 01, Brandýs n. L.

728 100 377