Videa

COVID a respirační nemoci (CHOPN, astma)

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D,
Pneumologická klinika 3. LF UK a FNB

Význam pravidelné dechové rehabilitace pacientů s onemocněním dýchacího systému

Doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.,
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Nové možnosti v léčbě sarkoidózy

MUDr. Monika Žurková,
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc


Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Mnoho pacientů zůstává nediagnostikováno. Zkusme to změnit !

CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zúžování, spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně, přičemž škodlivý dopad CHOPN lze ovlivnit odstraněním inhalačních rizik a různorodé symptomy umíme zmírnit léčbou.

Včasná detekce CHOPN u praktického lékaře

CHOPN v ČR