Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".


Společně
proti plicním nemocem

Více o nás

Vážení přátelé,

moderní medicína, plicní lékařství nevyjímaje, nám dnes umožňuje pro zlepšení kvality života pacientů využívat nejnovější léčebné postupy. Základní a nezastupitelný předpoklad pro úspěšnou léčbu však zůstává stále stejný – dobrá spolupráce mezi pacientem a lékařema s tím související co nejlepší vzájemná informovanost mezi laickou a odbornou veřejností.

Čím se ČOPN zabývá?

Pacientská organizace Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, od jehož založení uplyne v r. 2020 již dvacet let.

Jeho členy jsou jak pacienti s plicními nemocemi, tak odborníci – plicní lékaři i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Hlavním cílem je především zlepšení obecných znalostí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a usnadnění spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.,

Předseda výboru ČOPN

Aktuality

Buďte s námi v centru dění

Nadcházející akce

Nepropásněte s námi žádnou akci.


Plicní nemoci a jejich charakteristika

ČOPN se ve své činnosti věnuje všem základním plicním nemocem a jeho členy jsou i významní odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají na nejvyšší úrovni.

Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. V oblasti edukace veřejnosti a vzájemné spolupráce však nadále nacházíme velký potenciál pro zlepšení současného stavu.

Specializujeme se na
 • Asthma bronchiale

  Chronické celoživotní zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je spojen se zvýšenou reakcí průdušek, které se nepřiměřeně stahují, což vede k příznakům nemoci. Jsou to pískoty při dýchání, dušnost, tlak na hrudi a kašel, především v noci nebo časně ráno. Astmatem trpí 5–10% populace.

 • Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

  CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny. Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu.

 • Intersticiální plicní procesy (IPP)

  Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou zpravidla oboustranná difúzní onemocnění plicní tkáně. Jde o velmi různorodou skupinu převážně vleklých nenádorových chorob, které postihují oblast plicních sklípků, průdušinek, kapilár a vmezeřeného pojiva. Odhaduje se, že existuje asi 200 klinických jednotek. Je třeba vyčlenit především dvě skupiny.

 • Rakovina plic

  Rakovina plic je celosvětově jedním z nejčastějších onkologických onemocnění. Postiženi jsou častěji muži, u nichž je rakovina plic nejčastější příčinou smrti ze všech nádorů, v poslední době se ale významně zvyšuje počet onemocnění i u žen. Ohroženi jsou především kuřáci, protože kouření cigaret mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto druhu nádoru – až 90%pacientů jsou současní nebo bývalí kuřáci. Riziko zvyšuje i tzv. pasivní kouření, tedy pobyt nekuřáka v zakouřeném prostředí, kdy zvlášť ohroženy jsou děti v rodinách kuřáků.

 • Spánková apnoe

  Spánková apnoe je onemocnění způsobené opakovanými zástavami dechu během spánku (z řeckého„apnoia“ – bez dýchání). Existují 2 typy spánkové apnoe: obstrukční a centrální. Při obstrukční spánkové apnoi (OSA) jsou dechové zástavy způsobeny zúžením či úplným uzávěrem horních dýchacích cest v oblasti hltanu.

Detailní informace o nemocech
Plicní nemoci a jejich charakteristika