Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

O ČOPN


Co je ČOPN?

ČOPN = Český občanský spolek proti plicním nemocem

Pacientská organizace Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) navazuje na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci, od jehož založení uplyne v r. 2020 již dvacet let. Jeho členy jsou jak pacienti s plicními nemocemi, tak odborníci – plicní lékaři i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Hlavním cílem je především zlepšení obecných znalostí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a usnadnění spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

ČOPN se ve své činnosti věnuje všem základním plicním nemocem a jeho členy jsou i významní odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají na nejvyšší úrovni. Činnost ČOPN je po odborné stránce garantována Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. V oblasti edukace veřejnosti a vzájemné spolupráce však nadále nacházíme velký potenciál pro zlepšení současného stavu.

ČOPN

Cíle ČOPN


Co máme za základní cíl a proč vůbec ČOPN vznikl?

Výbor


Předseda a členové výboru ČOPN.

Historie


Historické výroční zprávy a účetní uzávěrky za každý rok.

Dokumenty


V sekci dokumenty najdete zápisy z valných hromad, členských schůzí a také vše z historie.

Stanovy


Seznamte se stanovami našeho občanského spolku.

Spolupráce


Podívejte se, s kterými ogranizacemi úzce spolupracujeme.