Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Civilizační onemocnění - Mediaplanet

Civilizační onemocnění

https://www.info-zdravi.cz/civilizacni-onemocneni/civilizacni-choroby/ 

CIVILIZAČNÍ CHOROBY  

Civilizační choroby se častěji vyskytují ve vyspělých zemích. Na jejich vzniku se podílejí neovlivnitelné i ovlivnitelné faktory, které jsou důsledkem současného životního stylu.

Mezi tyto choroby se řadí kardiovaskulární onemocnění, poruchy metabolismu a příjmu potravy, nádory, psychické potíže, alergie, astma, revmatické nemoci a další.

Je zajímavé, že většina zdrojů neuvádí mezi civilizačními chorobami chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), přestože vzniká kvůli kouření cigaret, znečištěnému prostředí i stresu. Přitom CHOPN je medicínsky i společensky závažnou nemocí, zejména kvůli stoupajícímu výskytu i úmrtnosti. Na CHOPN se stále víc umírá i u nás – v posledních letech šlo až o 3500 úmrtí ročně.

CHOPN dříve postihovala výrazně více muže, nyní se výskyt i úmrtnost u žen přibližuje hodnotám u mužů –na vině je vyšší závislost žen na cigaretách. CHOPN se klinicky nejčastěji projeví dušností. Pacienti často trpí kašlem a únavou. Základní podmínku úspěšné léčby představuje odstranění vyvolávajících inhalačních rizik, hlavně kouření.

Léčebná doporučení lze rozdělit na čtyři kroky:

  1. Redukce škodlivé inhalační expozice
  2. Paušální léčba – převážně inhalační, dále očkování a plicní rehabilitace indikovaná pro všechny nemocné
  3. Individualizovaná léčba – soubor léčebných opatření proti specifické variantě CHOPN konkrétního pacienta
  4. Případná léčba dechového selhávání a péče o konečnou fázi CHOPN, zde se uplatňuje hlavně dlouhodobá domácí léčba kyslíkem, někdy i transplantace plic

Pro správný účinek inhalovaných léků je bezpodmínečně nutné přesně používat inhalátor, s čímž se lze seznámit na www.mujinhalator.cz. Důležitou roli v péči o pacienty s CHOPN a jinými plicními nemocemi hraje Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), jehož členy jsou jak lékaři, tak pacienti i další zájemci o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. ČOPN letos slaví 20 let od svého vzniku. Další informace včetně členské přihlášky najdete na www.copn.cz.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP

Author

Mediaplanet 


Přiložené dokumenty

civilizacni_onemocneni.pdf