Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Správná výživa při nedostatku pohybu - on-line beseda

Uskutečnilo se dne

12. duben 2021

ČOPN ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc a Pneumologickou klinikou 3. LF UK FN Bulovka si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na druhý webinář cyklu „Plíce na home office“

Správná výživa při nedostatku pohybu,

který nám napoví, jak se i při omezených možnostech udržet v co nejlepší kondici. 

Přednášející: MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D, Fakultní nemocnice Olomouc.

Akce se uskuteční prostřednictvím systému MS Teams

dne 12. 4. 2021 od 14.00 hod.,

odkaz pro přihlášení bude zaslán členům nejpozději 11. 4. 2021.

Účast je bezplatná.

Těšíme se na setkání s vámi!

Poučení GDPR:

Účasti na akci udělujete právnické osobě Český občanský spolek proti plicním nemocem, se sídlem Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 70 10 50 81 (dále jen „organizace“)v souladu s § 84 a násl. zákona. 89/2012 sb. občanského zákoníku souhlas s pořizováním a použitím podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby či jejích projevů osobní povahy pro účely prezentace činnosti organizace ve všech typech tištěných i elektronických médií, jakož i na webových stránkách a v tištěných či elektronických publikacích vydávaných organizací. Uvedený souhlas je poskytován dobrovolně, bezúplatně a na dobu časově neomezenou. Jsou-li podobizny, obrazové snímky, obrazové či zvukové záznamy týkající se osoby či jejích projevů osobní povahy osobními údaji ve smyslu právních předpisů upravujících ochranu takových údajů, uděluje podepsaný organizaci souhlas s jejich zpracováním a prohlašuje, že jsem si vědom svých práv z uvedených předpisů plynoucích.


 


Přiložené dokumenty

pozvanka.pdf
teams.pdf