Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Informacemi proti nejistotě - on-line beseda

Uskutečnilo se dne

3. březen 2021

ČOPN ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc a Pneumologickou klinikou 3. LF UK FN Bulovka pořádá první webinář cyklu „Plíce na home office“

Informacemi proti nejistotě,

věnovaný zejména psychologickým aspektům současné nelehké doby. 

Přednášející: PhDr. Lia Hubáčková, Fakultní nemocnice Olomouc.

Akce se uskuteční prostřednictvím systému MS Teams

dne 3. 3. 2021 od 14.00 hod.,

odkaz pro přihlášení bude zaslán členům nejpozději 2. 3. 2021.

Účast je bezplatná.

Těšíme se na setkání s vámi!


Poučení GDPR:

Účasti na akci udělujete právnické osobě Český občanský spolek proti plicním nemocem, se sídlem Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 70 10 50 81 (dále jen „organizace“)v souladu s § 84 a násl. zákona. 89/2012 sb. občanského zákoníku souhlas s pořizováním a použitím podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby či jejích projevů osobní povahy pro účely prezentace činnosti organizace ve všech typech tištěných i elektronických médií, jakož i na webových stránkách a v tištěných či elektronických publikacích vydávaných organizací. Uvedený souhlas je poskytován dobrovolně, bezúplatně a na dobu časově neomezenou. Jsou-li podobizny, obrazové snímky, obrazové či zvukové záznamy týkající se osoby či jejích projevů osobní povahy osobními údaji ve smyslu právních předpisů upravujících ochranu takových údajů, uděluje podepsaný organizaci souhlas s jejich zpracováním a prohlašuje, že jsem si vědom svých práv z uvedených předpisů plynoucích.Přiložené dokumenty

pozvanka.pdf
teams.pdf