Beseda "Zdravotně sociální problematika"

Uskutečnilo se dne

10. duben 2019

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Zdravotně sociální problematika - přednášející Bc. Sabina Šmatová, DiS