Beseda "Sociální problematika a možná řešení u nemocných IPF i dalších plicních diagnóz a jejich blízkých

Uskutečnilo se dne

6. červen 2016

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Beseda "Sociální problematika a možná řešení u nemocných IPF i jiných plicních diagnóz a jejich blízkých"