Beseda "Psychologie nemocných IPF a jejich blízkých"

Uskutečnilo se dne

11. duben 2016

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Beseda "Psychologie nemocných IPF a jejich blízkých", přednášející Bc. Pavla Hodková