Beseda "Plicní rehabilitace, ergoterapie"

Uskutečnilo se dne

14. březen 2016

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Program besedy: 

Plicní rehabilitace v péči o nemocné s IPF – mgr. Kateřina Neumannová

Využití ergoterapie v rámci rehabilitace u nemocných s IPF – bc. Šárka Živná,  bc. Vlaďka Rusková