Beseda "Novinky v diagnostice a léčbě IPF"

Uskutečnilo se dne

13. únor 2017

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Beseda "Novinky v diagnostice a léčbě IPF", přednášející MUDr. Martina Šterclová