Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Beseda (nejen) pro pacienty s IPF - vzájemné ovlivnění účinnosti léků.

Uskutečnilo se dne

15. březen 2021

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice a ve spolupráci se společností Boehringer Ingelheim od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Beseda na téma "Vzájemné ovlivnění účinnosti léků" s PharmDr. Eliškou Dvořáčkovou, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Františku, je zaměřená mj. na lékové interakce (vzájemné ovlivňování působení léků), vztah užívání léků a příjmu potravy, optimální čas k užívání léků (proč se některé užívají ráno a jiné večer?), kdo poradí, jak léky užívat a ovlivnění tolerance léků správným "načasováním" jejich užití. Vzhledem ke stále probíhající pandemii se uskuteční

dne 15.3.2021 v 18,00 hodin on-line.

V případě zájmu o účast kontaktujte dr. Martinu Šterclovou, martina.sterclova@ftn.cz. Pozvánka s odkazem pro připojení na GoogleMeet, kde bude beseda probíhat, bude přihlášeným zaslána během víkendu 13. - 14. 3. 2021.