Beseda "Možnosti dechové a pohybové rehabilitace"

Uskutečnilo se dne

20. listopad 2017

Akce se konají pod záštitou Plicní kliniky Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Beseda "Možnosti dechové a pohybové rehabilitace", přednášející Šárka Novotná, DiS, a Bc. Jana Wilczková