Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 neprobíhá u všech pacientů stejně. U někoho proběhne onemocnění s lehkými příznaky či dokonce bez příznaků, některé pacienty onemocnění COVID-19 závažně ohrožuje na životě, někteří onemocnění nepřežijí.

Průběh onemocnění COVID-19 je obtížně předvídatelný. Na základě zkušeností však lze u pacientů s některými typy chronických onemocnění závažnější průběh onemocnění COVID-19 očekávat. 

Patříte do skupiny pacientů s vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19?

Jsou to např. tito pacienti: (výčet není úplný)

  • všichni pacienti ve věku nad 65 let
  • všichni pacienti ve věku nad 55 let současně s některým chronickým
  • onemocněním (např. vysoký tlak, obezita, srdeční onemocnění)
  • pacienti po transplantaci
  • jakékoliv další možné riziko komplikovaného průběhu onemocnění
  • diabetici
  • pacienti s kardiovaskulárním onemocněním
  • pacienti s chronickým např. plicním, jaterním a ledvinovým onemocněním
  • pacienti užívající léky potlačující funkci imunitního systému
  • pacienti s probíhající léčbou nádorového onemocnění

Vaše onemocnění může být příčinou závažného průběhu COVID-19 také u Vás.

Pro pacienta s tímto rizikem existují různé léčebné možnosti, jak riziko těžkého průběhu, včetně rizika nutné hospitalizace, snížit. Tato léčba může být podána i ambulantně, to znamená po jejím podání pacient může odejít domů. Léčbu je však nutné zahájit co nejdříve po laboratorním potvrzení onemocnění COVID-19.

Jak postupovat v případě onemocnění COVID-19?

Pokud u Vás bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, kontaktujte bez odkladu svého praktického lékaře nebo specialistu, u kterého jste léčeni pro chronické onemocnění. Váš lékař Vám navrhne vhodnou léčbu, případně zajistí její podání ve zdravotnickém zařízení, kde Vám bude léčba poskytnuta.

Roche s.r.o., Futurama Business Park Bld F,

Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel.: +420 220 382 111, www.roche.cz

M-CZ-00001979


Přiložené dokumenty

Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19