Setkání pro nemocné sarkoidózou a jejich rodinné příslušníky ve FN Olomouc, besedy na téma "Co je pro mne živá voda". Jako vždy, i tentokrát následuje diskuse s odborníky na téma, které si volí samotní účastníci.