Setkání pro nemocné sarkoidózou a jejich rodinné příslušníky ve FN Olomouc, besedy na téma "Sarkoidóza a osteoporóza" a diskuse o možné spolupráci se zahraniční pacientskou organizací SARC – Sarcoidosis Advaced Registry for Cures.