Přednáška pro Klub seniorů Prahy 9 spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.