Přednáška pro Klub seniorů Prahy 8 (DPS Burešova) spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.