Přednáška pro Klub seniorů Prahy 8 (DPS Bulovka) spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.