Přednáška pro Klub seniorů Prahy 8 (Centrum aktivizačních programů) spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.