Přednáška pro Klub seniorů Prahy 1 spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.