Přednáška pro Klub Remedium spojená s praktickým nácvikem správného používání inhalátorů.