Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza) na téma plicní rehabilitace a ergoterapie.