Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza).