Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza) na téma "Rehabilitace u plicní fibrózy".