Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza) na téma "Novinky a genetika".