Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza) na téma "Klinická zkoušení potenciálních léků a IPF".