Beseda v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza) na téma "Možnosti dechové a pohybové rehabilitace".