Beseda a plicní rehabilitace v Thomayerově nemocnici pro pacienty s IPF (Idiopatická plicní fibróza).