Setkání s pacienty s IPF se uskutečnilo in-line na téma "Problematika výživy u nemocných s IPF"