Setkání s pacienty s IPF se uskutečnilo on-line na téma "Problematika IPF v čase pandemie COVID-19"