Beseda se uskutečnila on-line na téma: "Rehabilitace u nemocných s plicními fibrózami"