Setkání s pacienty s IPF se uskutečnilo in-line na téma "Možnosti psychologické podpory pro pacienty s IFP a jejich rodiny"