Světový den CHOPN

Termín Světového dne CHOPN byl letos celosvětově stanoven na

18. 11. 2020.

Další informace najdete zde.