Odešel Prof. Kolek

Se smutkem jsme přijali zprávu, že dne 30. 1. 2020 nás náhle opustil dlouholetý spolupracovník a bývalý člen výboru ČOPN

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc

Pan profesor byl světově uznávaný odborník, bývalý předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, místopředseda ČPFS, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, kterou vedl od roku 1999 dosud.

Ve výboru ČOPN pracoval v přelomových letech 2015 - 2018 a zásadním způsobem se podílel na transformaci ČOPN na pacientský spolek. Pacientské aktivity ČOPN vždy velmi podporoval a zasloužil se o ustavení Klubu sarkoidózy ČOPN v Olomouci, který ho bude bolestně postrádat.


Čest jeho památce!