Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Členská schůze ČOPN - náhradní zasedání

Vzhledem k tomu, že řádné zasedání členské schůze dne 27. 5. 2024 nebylo usnášeníschopné, tj. 30 min. po stanoveném začátku nebyla přítomna nadpoloviční většina řádných členů, uskuteční se náhradní zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem dne

10. 6. 2024 od 14.00 hod.

v sídle spolku (Klinika pneumologie FN Bulovka a 3. LF UK, Budínova 67/2, Praha 8, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. poschodí). 

Program:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2023, účetní závěrka

2. Přijetí řádných členů

3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2024

4. Volby výboru

5. Různé

6. Závěr 

Náhradní zasedání je usnášeníschopné za účasti jakéhokoli počtu členů.

Materiály jsou k dispozici v příloze.


Přiložené dokumenty

Pozvánka
Výroční zpráva
Účetní závěrka