Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Členská schůze ČOPN

Členská schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem se uskuteční dne

27. 5. 2024 od 14.00 hod.

v sídle spolku (Klinika pneumologie FN Bulovka a 3. LF UK, Budínova 67/2, Praha 8, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. poschodí). 

Program:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2023, účetní závěrka

2. Přijetí řádných členů

3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2024

4. Volby výboru

5. Různé

6. Závěr

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li nejpozději 30 min. po ohlášeném začátku přítomno nejméně 50 % všech členů. V opačném případě bude svoláno náhradní zasedání členské schůze ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, tj. ve lhůtě 15 dnů, a to pozvánkou, odeslanou alespoň 7 dní předem. Náhradní zasedání se musí uskutečnit nejpozději do šesti týdnů od data konání řádné členské schůze. Termín náhradního zasedání byl předběžně stanoven na 10. 6. 2024 od 14.00 hod. na stejném místě v sídle spolku. 

Materiály jsou k dispozici v příloze.


Přiložené dokumenty

Výroční zpráva
Účetní závěrka
Plán činnosti