Setkání klubu sarkoidózy

Uskutečnilo se dne

5. červen 2018

Přednášky a besedy probíhají pod záštitou Plicní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. Do budoucna je plánováno ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

Program:

1. Sarkoidóza pohybového systému MUDr. Martin Žurek, Ph.D.

2. Všímavost – cesta přítomného okamžiku. Nové trendy v uvolnění a relaxaci – věnujte svou pozornost tomu, co se děje právě teď a tady Mgr. Marie Pijáčková

3. Shrnutí poznatků, neformální diskuse s odborníky