Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Očkování proti COVID 19 - on-line beseda

Uskutečnilo se dne

25. květen 2021

ČOPN ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc a Pneumologickou klinikou 3. LF UK FN Bulovka si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na další webinář cyklu „Plíce na home office“

Očkování proti COVID 19.

Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D, Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Akce se uskuteční prostřednictvím systému MS Teams

dne 25. 5. 2021 od 16.00 hod.,

odkaz pro přihlášení bude zaslán členům nejpozději 24. 5. 2021.

Využijte možnosti zeptat se na vše, co Vás zajímá!

Těšíme se na setkání s vámi, účast je bezplatná.

Poučení GDPR:

Účasti na akci udělujete právnické osobě Český občanský spolek proti plicním nemocem, se sídlem Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie 3. LF UK a NNB, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 70 10 50 81 (dále jen „organizace“)v souladu s § 84 a násl. zákona. 89/2012 sb. občanského zákoníku souhlas s pořizováním a použitím podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby či jejích projevů osobní povahy pro účely prezentace činnosti organizace ve všech typech tištěných i elektronických médií, jakož i na webových stránkách a v tištěných či elektronických publikacích vydávaných organizací. Uvedený souhlas je poskytován dobrovolně, bezúplatně a na dobu časově neomezenou. Jsou-li podobizny, obrazové snímky, obrazové či zvukové záznamy týkající se osoby či jejích projevů osobní povahy osobními údaji ve smyslu právních předpisů upravujících ochranu takových údajů, uděluje podepsaný organizaci souhlas s jejich zpracováním a prohlašuje, že jsem si vědom svých práv z uvedených předpisů plynoucích.
Přiložené dokumenty

pozvanka_2021_05_25.pdf
teams.pdf