Beseda "Možnosti lázeňské péče", SOS Praha 8

Uskutečnilo se dne

25. říjen 2017

Setkání se konají v Klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1 ve spolupráci s Plicní klinikou 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Jsou zaměřena jak na přednášky, tak na lekce plicní RHB. Akce zde probíhají od r. 2017.

Beseda "Možnosti lázeňské péče", přednášející MUDr. Ljiljana Marič