hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze od ledna 2016 a jsou přístupné i pacientům s jinými diagnózami. Dosud se uskutečnilo celkem 12 akcí zaměřených jak na pacienty s IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí.

Pro letošní rok plánujeme intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení. První dvě setkání se uskuteční

19.3. a 23.4. 2018, vždy od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Program setkání

Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Těšíme se na první setkání s vámi v r. 2018!

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů se sarkoidózou

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic.

Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se bude konat ve Fakultní nemocnici Olomouc

dne 20. 3. 2018 od 10.00 hod.,

Plicní klinika, budova H1 Demonstrační místnost (III. patro)

Program setkání


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb, Taussigova 1172, Praha 8, od r. 2017. Dosud se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Předběžně ve druhé polovině května plánujeme cyklus cvičebních lekcí, zaměřených na

plicní rehabilitaci.

Podrobnosti budou včas oznámeny na těchto stránkách.

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Jako každoročně, i letos můžete počítat s přednáškovým dnem v prostorách Lékařského domu v Praze 2 a závěrečným setkáním zástupců pacientů a lékařů. Celkový rozsah a přesné termíny akcí, především bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, budou v návaznosti na dohodu s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČFPS), včas oznámeny na těchto stránkách.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 0    Celkem 22816 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |