hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000.

Jako každoročně, i letos se ČOPN zapojí do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Veřejná stanoviště budou k dispozici všem zájemcům o spirometrické vyšetření v obchodních centrech

v Brně (17. 11. 2018, OC Avion),

Ostravě (18. 11. 2018, OC Futurum Nová Karolina),

Hradci Králové (19. 11. 2018, OC Aupark),

Olomouci (20. 11. 2018, OC Šantovka)

a v Praze (21. 11. 2018, OC Nový Smíchov).

vždy od 12. 00- 19. 00 hod.

Dne 21. 11. 2018 budou také pro spirometrické vyšetření bez objednání otevřeny některé ambulace, seznam podle posledních informací České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) je k dispozici zde:
.

Nedílnou součástí aktivit je již tradičně také přednáškový den, který se uskuteční dne 23. 11. 2018 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2. Akce je součástí celoživotního vzdělávání lékařů a sester, zároveň bude přístupná i laické veřejnosti.

Akce budou zakončeny setkáním zástupců lékařů a pacientů u "Kulatého stolu" po skončení přednáškového dne.

Program

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Další, letos závěrečné setkání na téma plicního rehabilitačního cvičení se uskuteční dne

28. 11. 2018 od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Setkání probíhají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 20 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V letošním roce probíhá intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení, setkání se dosud uskutečnila ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018 a 18. 6. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Program jarních setkání

Program závěrečného setkání 28. 11. 2018

Zájemce o účast na akcích prosíme o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Dalšíí akce, zaměřená převážně na sarkoidózu a související problémy, se uskuteční dne

13. 11. 2018, podle zájmu případně i 27. 11. 2018, vždy od 13.30 - 16.00 hod.

Místo konání: Plicní klinika budova H1 Demonstrační místnost (III. patro).

Prosím, vyberte si jeden z nabízených termínů. Počet účastníků je omezený, čím dříve se přihlásíte, tím spíše jsme schopni vyhovět.

Svoji účast se zvoleným datem potvrďte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.

Program setkání


Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

První letošní setkání, zaměřené na sarkoidózu, se konalo na plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc dne 5. 6. 2018.

Program setkání


Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc dne 20. 3. 2018.

Program setkání


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Podzimní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnily ve dnech

1., 15 a 29. 10.od 14.00 hod.

Akce, věnované především problematice plicních obstrukcí, probíhají v prostorách v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, Dům pečovatelských služeb pro Prahu 8.. Lektorkou akcí v r. 2018 byla pí. Radka Polišenská.

Předchozí lekce skupinového cvičení, zaměřené především na CHOPN a astma, se uskutečnily dne 14. 5., 28. 5. a 11. 6 2018 , fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod.

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.

Program setkání


Aktivity ČOPN v Plzni

Dne 4.6.2018 sešla na EUC klinice v Plzni první schůzka s nemocnými, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. Přítomní vyslechli přednášky o rozdílech mezi CHOPN a astmatem a o rozdílech mezi prostým chrápáním a spánkovou apnoe. Schůzku připravila MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. O aktivitách ČOPN promluvil jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Účastníci se domluvili, že by se o uvedených tématech chtěli dozvědět více novinek i podrobností a na podzim předběžně naplánovali další 1 – 2 besedy.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

První letošní osvětová beseda se uskutečnila dne 28. 5. 2018 v klubu Elpida v Praze 4 (viz fotogalerie).

Další beseda, tentokrát na téma dalších plicních nemocí s hlavním zřetelem na TBC, se konalo dne 10. 10. 2018 v Klubu aktivního stáří v Praze 2.

Osvětové besedy pro mládež na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření se konaly dne 14. 5. 2018 v 8. a 9. ročníku ZŠ Tupolevova v Praze 9-Letňanech.


Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


Členská schůze ČOPN

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 28. 5. 2018 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne 11. 6. 2018 od 16.30 hod. v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře). náhradní zasedání, které je usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Členská schůze řádně proběhla a projednala všechny body programu.

Zápis

ZápisZápis


Přílohy (pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, plán činnosti):

PozvánkaPozvánka


Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2017


Účetní závěrka 2017Účetní závěrka 2017


Plán činnosti pro r. 2018Plán činnosti pro r. 2018   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 2 * Návštěvy dnes 17    Celkem 26971 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |