hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)


Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Jako každoročně, i letos se ČOPN zapojil do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Veřejná stanoviště, která byla k dispozici všem zájemcům o spirometrické vyšetření v obchodních centrech
v Hradci Králové (20. 11. 2017, OC Aupark),
Olomouci (21. 11. 2017, OC Šantovka)
a v Praze (22. 11. 2017, OC Letňany).
, navštívilo více než 500 zájemců.

Další stovky lidí využilo dne 22. 11. 2017 nabídky na měření spirometrie ve zhruba 80 otevřených ambulancích.

Nedílnou součástí aktivit je již tradičně také přednáškový den, který se uskutečnil dne 24. 11. 2017 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2.

Akce byla součástí celoživotního vzdělávání lékařů a sester, zároveň byla přístupná i laické veřejnosti. Účastníci vyslechli celkem 17 zajímavých přednášek.

Program

Akce byly již potřetí zakončeny Kulatým stolem, kdy si své zkušenosti i představy o dalším směřování ČOPN vyměnili zástupci lékařů i pacientů

Fotografie ze všech akcí jsou umístěny ve fotogalerii.

Děkujeme všem, kteří nám je pomohli realizovat!


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Poslední letošní setkání pacientů s IPF, tentokrát na téma plicní rehabilitace, včetně ukázek cvičení s možností nácviku, proběhlo za ve dnech 20. 11. a 4. 12. 2017. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Program a bližší informace.

První letošní beseda se konala dne 13. 2. 2017 na téma Novinky v diagnostice a léčbě idiopatické plicní fibrózy, další akce na téma Lázeňská péče pro nemocné s plicními nemocemi, zejména IPF proběhla dne 13. 3. 2017. Následovalo setkání dne 29. 5. 2017 Paliativní péče a její možnosti a setkání, zaměřené na problematiku plicní transplantace dne 26. 6. 2017 (viz fotogalerie).

Setkání se konají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze. Přednášky uskutečněné v roce 2016:

13. 1. 2016

14. 3. 2016

11. 4. 2016 - Psychologická pomoc při plicním onemocnění

6. 6. 2016 - Sociální problematika a možná řešení

19. 9. 2016 Práva pacienta v systému zdravotního pojištění a přístup k nákladné léčbě

28. 11. 2016 - Výživa

Další informace o IPF:


Setkávání pacientů se sarkoidózou

V rámci XXVI. Moravskoslezských dnů pneumologie se dne 6. 10. 2017 uskutečnilo v Olomouci 2. Setkání pacientů se sarkoidózou.

Přítomní členové ČOPN také rozhodli o ustavení

Klubu ČOPN pro sarkoidózu.

Žádost o potvrzení klubu ve smyslu stanov byla dne 24. 11. 2017 odsouhlasena výborem ČOPN.

Program setkání

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc, fotografie z akcí jsou ke shlédnutí ve fotogalerii. První letošní setkání se uskutečnilo dne 5. 4. 2017 s tímto programem:


Další akce, tentokrát pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila dne 3. 5. 2017,

program setkání.

Dosud se uskutečnily akce:

15. 12. 2015

27. 1. 2016

29. 3. 2016

22. 6 2016

12. 10. 2016


Při příležitosti slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci

dne 6. 12. 2017

uspořádala FN Olomouc ve spolupráci s ČOPN pacientský blok, věnovaný především pacientům po transplantaci plic.Setkání vzbudilo velký zájem ze strany pacientů a bylo velmi slušně navštíveno. Účastníci projevili předběžný zájem o založení dalšího klubu ČOPN.

Program setkání

Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem

Akce se konají v prostorách Domu pečovatelských služeb, Taussigova 1172, Praha 8. První letošní beseda se uskutečnila dne 19. 4. 2017 od 14.00 hod. na téma Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže.

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.

Další akce se konala dne 25. 10. 2017, téma: Lázeňská péče. prezentovala MUDr. Ljiljana Marič, vicenprezidentka Svazu léčebných lázní ČR (viz fotogalerie).

.

Další aktivity, uskutečněné v r. 2017

Bezplatné spirometrické vyšetření pro veřejnost

Dne 6. 4. 2017 se zástupci ČOPN zúčastnili osvětové zdravotní akce Global Safety Day v prostorách organizace BASF. V průběhu celého dne ČOPN zajistil přednášku na téma plicních nemocí, zejména CHOPN a astmatu, a následné spirometrické vyšetření pro cca 50 přítomných zájemců (viz fotogalerie).

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

První letošní osvětová přednáška, zaměřené na CHOPN a astma, se uskutečnila dne 20. 9. 2017 v Klubu aktivního stáří, Praha 2 , další akce proběhla dne 26. 9. 2016 v Klubu Totem v Plzni.

Fotografie z obou akcí najdete ve fotogalerii.


Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 4    Celkem 21837 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |