hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Další setkání se uskuteční ve dnech

15. 5. 2019 s tématem Plicní rehabilitace

a

12. 6. 2019 na téma Role psychologa v péči o pacienty s chronickým plicním onemocněním,

vždy od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Pro účast na akcích se prosím registrujte na adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Program setkání 15. 5. a 12. 6. 2016

Setkání probíhají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 20 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V loňském roce proběhl intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018, 18. 6. 2018 a 28. 11. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

První letošní setkání se konala ve dnech 6. 3. a 10. 4. 2019.

Program setkání

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza


Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Nejbližší akce klubu sarkoidózy se uskuteční dne

17. 6. 2019 od 13.30 hod.

na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc, budova H1, Demonstrační místnost (III. patro).

Téma besedy:

100+1 způsobů, jak pracovat se stresem

Svoji účast potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.

Program setkání dne 17. 6. 2019

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo dvanáct besed a čtyři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

Svoji účast na akcích prosím potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Poslední lekce plicního rehabilitačního cvičení před prázdninami se uskuteční dne

10. 6. 2019 od 14.00 hod.

v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, lektorkou je pí. Radka Polišenská.

Předchozích šest lekcí skupinového cvičení, zaměřených především na CHOPN a astma, se uskutečnilo již v r. 2018, fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod. První letošní lekce proběhly ve dnech 11. 3., 8. 4. a 13. 5. 2019

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.


Aktivity ČOPN v Plzni

Další akce pro pacienty s plicními nemocemi v Plzni se uskutečnila dne 23. 1. 2019., fotografie jsou umístěny ve fotogalerii. Termín dalšího setkání bude oznámen na těchto stránkách.

Akce jsou převážně zaměřeny na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

Pro účast se prosím vždy registrujte na adrese jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Setkání se konají od jara 2018 na EUC klinice, Denisovo nábřeží 4, Plzeň a jsou zaměřena zejména na pacienty, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. První akce proběhla dne 4. 6. 2018. Schůzky připravuje MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. Za ČOPN se setkání účastí jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro vhodná občanská uskupení, např. kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 a 2018 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

V letošním roce se také opětovně uskuteční osvětové besedy pro osmé třídy ZŠ Tupolevova v Letňanech na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření, a to dne 4. 4. 2019.


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Se zapojením do všech aktivit Dne CHOPN samozřejmě počítáme i v letošním roce, podrobné informace budou včas oznámeny.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


   Copyright © 2019 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 0    Celkem 247127 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |