SPOLEČNĚ PROTI PLICNÍM NEMOCEM

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) je pacientská organizace, navazující na činnost Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci. Jeho členy jsou jak odborníci – plicní lékaři, tak pacienti s plicními nemocemi i další občané se zájmem o tuto problematiku, např. rodinní příslušníci pacientů. Jedním z hlavních cílů je proto zvýšení obecného povědomí o plicních nemocech, prohloubení vzájemné informovanosti a zlepšení spolupráce mezi laiky-pacienty a odborníky-lékaři.

SETKÁNÍ PACIENTŮ SE SARKOIDÓZOU

 
 
kategorie :

V rámci XXVI. Moravskoslezských dnů pneumologie se dne 6. 10. 2017 uskuteční v Olomouci

2. Setkání pacientů se sarkoidózou.

Pro zájemce jsou připraveny přednášky o sarkoidóze i další zajímavá témata.

Více informací

AKTUALITY

 
 
kategorie :

Setkání klubu pacientů s CHOPN a astmatem při OÚSS Praha 8 zaměřené na problematiku lázeňské péče, se uskuteční dne 25. 10. 2017 od 14.00 hod. v prostorách OÚSS v Taussigově ulici, Praha 8.
Osvětová přednáška, zaměřená na CHOPN a astma, se bude konat dne 26. 9. 2016 od 14.00 hod. (Klub Totem, Plzeň) . Další akce jsou v jednání.

Více informací

ČLENSKÁ SCHŮZE

 
 
kategorie :

Náhradní zasedání členské schůze dne 8. 6. 2017 řádně proběhlo podle programu a po projednání odsouhlasilo všechny předložené body a materiály. Zápis ze schůze je k dispozici v kapitole "O nás - zápisy".
V kapitole "O nás - stanovy" je dále k dispozici schválený vnitřní předpis, upravující pravidla pro vznik, zánik a činnost klubů ČOPN.

Více informací

ASTHMA BRONCHIALE

 
 
kategorie :

Co je astma?

Chronické celoživotní zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět je spojen se zužováním průdušek, které se nepřiměřeně stahují, což vede k příznakům nemoci. Jsou to pískoty při dýchání, dušnost, tlak na hrudi a kašel, především v noci nebo časně ráno.

Více informací

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ
NEMOC (CHOPN)

 
 
kategorie :

CHOPN je velmi častým onemocněním a nejčastější příčinou návštěv u plicních lékařů. Příznaky a rizika vzniku bývají opomíjeny. Většina nemocných přichází k praktickým a plicním lékařům pozdě, tj. až při dušnosti, která omezuje jejich různou životní aktivitu.

Více informací

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY

 
 
kategorie :

Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou zpravidla oboustranná difúzní onemocnění plicní tkáně. Jde o velmi různorodou skupinu převážně vleklých nenádorových chorob, které postihují oblast plicních sklípků, průdušinek, kapilár a vmezeřeného pojiva. Odhaduje se, že existuje přes 200 klinických jednotek.

Více informací

VLIV PLICNÍCH CHOROB
NA KVALITU ŽIVOTA

 
 
kategorie :

Onemocnění dýchacího ústrojí, ať již spojená se zúžením (obstrukcí) průdušek (chronická obstrukční plicní nemoc - CHOPN, průduškové astma a další), s přestavbou plicní tkáně (např. CHOPN, plicní fibróza) nebo s jinými procesy, významným způsobem ovliv- ňují život nemocných.

Více informací

SPOLUPRÁCE PACIENT-PRAKTICKÝ
LÉKAŘ-PLICNÍ LÉKAŘ

 
 
kategorie :

Jak v prevenci, tak i v diagnostice a následné léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velice důležitá spolupráce nejenom mezi pacientem a lékařem, ale i mezi praktickým lékařem a plicním lékařem, v odborných kruzích nazývaným pneumolog.

Více informací

NAPIŠTE NÁM

 
 
kategorie :

Zde nám prosím zanechte vzkaz či připomínku

img

Více informací

   Copyright © 2017 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 8    Celkem 16343 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |